Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb

Utredning

Geologi och bergmaterialteknologi

Prospektering och kvalitetssäkring av berg- och grustäkter. Bestämning av kvartshalt och förekomst av t.ex. asbest- och sulfidmineral mm.

Miljö och vattenutredning

Envix har stor erfarenhet av att driva tillståndsprocesser och upprätta miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Vi tillämpar den senaste kunskapen och erbjuder största möjliga miljönytta till minsta möjliga kostnad.

Geoprobe borrtjänster

Geoprobe är Envix senaste borrigg och är utformad för att utföra miljötekniska och geotekniska utredningar i trånga utrymmen och svår terräng.

Geofysiska undersökningar

Envix har specialiserat sig på oförstörande undersökningar för kartläggning av mark, berg och vatten med geofysisk undersökningsmetodik. Vi har en bred kompetens gällande mätteknik, mätinstrument och analys av data.

Byggledning

Vi hyr ut byggprojektledare till stora och små företag. Klass 1 betong. KA-ansvarig.

Hydrologi och hydrogeologi

Envix har lång kunskap och erfarenhet inom hydrogeologi och spridningsbedömning. Kunskapsområdet är centralt för att förstå grundvattnets egenskaper och rörelser i mark och berg.

Utbildning

I samarbete med Yrkeshögskolan och Lapplands Lärcentra i Gällivare/Malmberget utbildar Envix Bergmaterialingenjörer, en yrkeshögskoleutbildning om 400 yh-poäng motsvarande två års heltidsstudier.

Drönarmätningar

Drönarmätning kan utföras vid alla typer av verksamheter och är en effektiv metod som innebär mindre arbetskraft samt kostnader än traditionella metoder. Vi utför med fördel drönarmätning vid volymberäkningar, inspektion, ortofoto m.m.