Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb

Entreprenad

Behandling av sulfidjordar

Envix är specialiserade på sulfidjordar och har ca 15 års erfarenhet i branschen. I Umeå driver Envix Sveriges första storskaliga anläggning för behandling av sulfidjord i återvinningssyfte.

Behandling av sulfidförande berg

I Albyberg i Haninge kommun samt Stäket i Järfälla kommun driver Envix anläggningar för behandling av sulfidförande bergkrossmassor i återvinningsändamål.

Efterbehandling av förorenade områden

Helhetslösningar erbjuds inom såväl aktiva gruvor som nedlagd f.d. gruvområden, då främst inom mark, sediment och vatten. 

Avancerad vattenrening

Vi är experter på avancerad vattenrening och tillhandahåller skräddarsydda lösningar oavsett om det handlar om kraftigt förorenat processvatten eller mindre förorenat dagvatten.

Återvinning av avfall

Envix är erfaren samarbetspart vid bedömning av avfall och restprodukter gällande dess egenskaper och potentiella alternativa användningsområden och med riskanalys i grunden för säker användning och återvinning.