Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb

Nyheter

Vi är experter inom tjänster för miljöteknik, jord, berg och vattenrening med kapacitet att framgångsrikt genomföra stora som små projekt, med både bredd och spets samlad under samma tak!

Ny platschef till anläggningarna i Stockholm

Ny platschef till anläggningarna i Stockholm

Tihomir Stanchev har tidigare varit med under uppbyggnaden av Envix anläggningar i Albyberg och Stäket och nu blir han också deras nya platschef.

Gott samarbete leder till hållbar utveckling

Gott samarbete leder till hållbar utveckling

Ett gott samarbete mellan Envix och OK Västerbotten bidrar till ett gemensamt mål om hållbar utveckling.

Framgångsrikt samarbete för rening av biltvätt

Framgångsrikt samarbete för rening av biltvätt

Preliminära testresultat visar att Envix effektivt har lyckats avlägsna föroreningar i avloppsvattnet från OK Västerbottens biltvättsanläggningar.

Maskiningenjör / Processingenjör / CAD till Envix

Maskiningenjör / Processingenjör / CAD till Envix

Vill du vara med på en resa där du är högst delaktig i att hjälpa industrin att bli mer hållbar? Trivs du som bäst i en roll där du får möjlighet att påverka din egen vardag och samtidigt ha många kontaktytor?

Strömsund testar ny reningsmetod

Strömsund testar ny reningsmetod

Under nästan ett år har Envix testat en ny teknik för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester i Strömsunds kommun. Resultaten visar att metoden i snitt avlägsnar 85 procent av läkemedlen.

Nya anläggningar för mottagning av sulfidförande berg i Stockholm

Nya anläggningar för mottagning av sulfidförande berg i Stockholm

Under hösten 2022 öppnar Envix två anläggningar för mottagning av sulfidförande berg i Stockholm. Anläggningarna i Albyberg och Stäket är de enda i sitt slag i Sverige.

Envix på Almedalsveckan

Envix på Almedalsveckan

I dagarna har Envix närvarat på seminarier om industrisatsningar i norr, brottslighet kopplat till avfallsbranschen, Sveriges problem med växande verksamhetsavfall och en avfallslagstiftning som försvårar ett cirkulärt arbete.

Ny styrelseordförande för Envix

Ny styrelseordförande för Envix

Pierre Olofsson har tillträtt som ny styrelseordförande för Envix. Envix är i ett expansivt skede och den nya ordföranden ser fram emot att få utarbeta strategier för att företaget ska kunna fortsätta växa.

Envix delaktig i Trafikverkets forskningsrapport avseende sulfidförande berg

Envix delaktig i Trafikverkets forskningsrapport avseende sulfidförande berg

Envix har tagit fram en forskningsrapport gällande utredning och behandling av sulfidförande berg.

Envix renar avlopp från covid-19

Envix renar avlopp från covid-19

Envix ska tillsammans med Örebro universitet delta i ett projekt för att rena kommunalt avloppsvatten. Med finansiering från KK-stiftelsen avser forskarna testa fram nya metoder för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och andra mikroföroreningar eftersom dagens avloppsreningsverk inte är utformade för det.

Nytt spännande uppdrag

Envix kommer erhåller bidrag för att i samverkan med Lycksele kommun och Strömsunds kommun bygga två stycken pilotanläggningar för rening av läkemedelsrester i avloppsvatten.

Nytt uppdrag vid bygge av ny bandyhall i Bollnäs

Envix erhåller nytt uppdrag att hjälpa X Schakt AB med klassificering och miljökontroll vid miljöåtgärder i samband med byggnation av ny bandyhall i Bollnäs. Upparbetning kommer ske under våren och sommaren 2021.

Huvudstudie, Ulriksfors fd sulfitfabrik, Strömsund, Jämtland.

Envix har fått i uppdrag att utföra en huvudstudie vid Ulriksfors fd sulfitfabrik, Strömsunds kommun.

Större kapacitet inom återvinning av sulfidlera, Västra Länken

Envix mobiliserar större kapacitet inom återvinning av sulfidlera i anläggningsändamål inom Västra Länken projektet i Umeå.

Nytt uppdrag åt NYAB Sverige AB i Gällivare

Envix erhåller ett nytt uppdrag att hjälpa NYAB Sverige AB med projektering, hantering och vattenrening i samband med grundläggningsarbeten för Multiaktivitetshus i Gällivare kommun.