Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb

 

Återvinning av avfall

Användning av restprodukter

Återvinning av avfall

 

Samhället är under omställning mot ökad hållbarhet och resursnyttjande. Envix är erfaren samarbetspart vid bedömning av avfall och restprodukter gällande dess egenskaper och potentiella alternativa användningsområden och med riskanalys i grunden för säker användning och återvinning.

Geologiska och reaktiva barriärsystem

 

Kontakta Sten för rådgivning och mer om återvinning av avfall och barriärsystem

Sten Fernerud, VD