Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb

Återvinning av avfall

Samhället är under omställning mot ökad hållbarhet och resursnyttjande. Envix är en erfaren samarbetspart vid bedömning av avfall och restprodukter gällande dess egenskaper och potentiella alternativa användningsområden och med riskanalys i grunden för säker användning och återvinning.

Återvinning av avfall

Geologiska och reaktiva barriärsystem

 

Kontakta Sten för rådgivning och mer om återvinning av avfall och barriärsystem

Sten Fernerud, VD