Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb

Geologi och bergmaterialteknologi

Återvinning av avfall

 

  • Prospektering och kvalitetssäkring av berg- och grustäkter

  • Kvalitets- och miljöbedömning av bergmaterial

  • Petrografiska analyser, borrkaxanalyser och analys av fri glimmer

  • Bestämning av kvartshalt och förekomst av t.ex. asbest- och sulfidmineral

  • Alkalikiselreaktion

  • Täktansökan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

  • Kundanpassade utbildningar

 

Kontakta Eva för rådgivning och mer om geologi och bergmaterialteknologi

Eva Johansson