Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb

 

Innovation

Chem-OX

Envix har tagit fram en ny avancerad kemisk oxidationsteknik för rening av persistenta organiska ämnen t.ex. läkemedel, hygien- och kosmetiska produkter, petroleumämnen, PAHer, PFOS och klorerade lösningsmedel m.m.

End-of-waste

Med ”end-of-waste” menas att ett avfall upphör att vara ett avfall och istället blir en produkt. Envix har genom sin behandlingsteknik av sulfidlera drivit processen från avfall till produkt.

Nya verktyg för riskbedömning- Bioimpakt

I samarbete med Bioimpakt tar Envix fram nya metoder för riskbedömning av föroreningar, avfall etc.