Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb

 

Drönarmätningar

Drönarmätning kan utföras vid alla typer av verksamheter och är en effektiv metod som innebär mindre arbetskraft samt kostnader än traditionella metoder. Vi utför med fördel drönarmätning vid volymberäkningar, inspektion, ortofoto m.m.

 

Den traditionella metoden med markburen GPS-mätning kan ta flera veckor att genomföra och påverkar ofta verksamheten på plats medan drönarmätning genomförs på avstånd och avklaras under några timmar. Utförande av exempelvis volymberäkning eller inspektion med drönare innebär därför även kostnadsfördelar för kunden. Drönaren kan flyga över tätbebyggda områden, öppna landskap och i områden som är oåtkomliga som till exempel över branta slänter, tät skog eller vatten.

Drönarmätning utförs av vår certifierade förare med noggranna positionsmätningar som Real Time Kinematic (RTK) eller Post-process Kinematics (PPK). Förutsättningarna i området avgör vilken mätmetod som föraren använder men båda metoderna har en mycket hög noggrannhet. De högupplösta bilder som drönaren skapar innehåller tredimensionell geo-data som industrier, entreprenader eller fastighetsägare kan nyttja för olika ändamål. 

Volymberäkning

Med drönaren kan vi enkelt och snabbt beräkna volymen på stora inventarier av olika material. Drönarmätningen ger en exakt beräkning med en noggrannhet på 1–2 cm samt bilder med mycket hög upplösning. Volymberäkning nyttjas oftast av företag med stora upplag av till exempel grus eller flis. 

Höjdkurvor  

Utifrån drönarens bilder tar vi fram höjdkurvor för att se höjdförändringar i terrängen och få en bra bild över topografin i området. Höjdkurvorna kan användas av entreprenader som underlag för projektering.   

Ortofoto 

Ortofoto är skalriktiga flygbilder i färg där vi överlappar drönarens bilder och skapar högupplösta foton. Både organisationer och allmänhet kan vara hjälpta av tydliga ortofoton som stöd för beslut. 

3D modell med draperad ortofoto

När vi har tagit fram en digital terrängmodell kan vi drapera den med ortofoton vilket skapar en realistisk modell. Modellen kan till exempel visualisera planeringen av ett nytt bostadsområde.   

Flygfotografering  

Till skillnad från ett ortofoto är ett flygfoto inte korrigerat. Våra högupplösta flygfoton ger en överblick av vanligtvis en fastighet och dess närområde. Idag vill många använda flygfoton vid husförsäljningar för att få en översiktlig bild av huset och tomten. 

Inspektion

Med hjälp av drönaren kan vi enkelt filma och fota platser som är svåråtkomliga för att inspektera eventuella skador. Det kan vara tak, skogar eller branter och tack vare de högupplösta bilderna kan vi upptäcka även mycket små skador. 

Kartering  

Genom att kombinera drönarnas bilder med annan data kan vi generera nya eller uppdaterade kartor till kartdatabaser och liknande. Utifrån önskemål kan kartorna visa terräng, infrastruktur eller bebyggelse.

 

Kontakta Måns för rådgivning och mer om drönarinmätningar

Måns Börjesson