Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb

 

Utbildning

YH-Utbildning

I samarbete med Yrkeshögskolan och Lapplands Lärcentra i Gällivare/Malmberget utbildar Envix Bergmaterialingenjörer, en yrkeshögskoleutbildning om 400 yh-poäng motsvarande två års heltidsstudier. Envix är också representerad och engagerad i utbildningens ledningsgrupp som i övrigt består av branschföreträdare och utbildningssamordnare.

Utbildningen är inriktad mot ballastproduktion och malmanrikning med goda möjligheter till anställning hos entreprenörs- och gruvföretag. Läs mer på Lapplands lärcentra.

Kontakta Eva vid eventuella frågor eller för mer information.

Eva Johansson

Utbildning inom miljölagstiftning

Envix erbjuder kundanpassade utbildningar i grundläggande kunskaper inom miljölagstiftning. I utbildningen behandlas miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter samt regelverk på EU-nivå. Vi varvar teori med praktiska övningsuppgifter och gruppdiskussioner. Läs mer om vår Utbildning inom miljölagstiftning här.

Kontakta Malin för mer information.

Malin Holmberg

Utbildning inom riskbedömning

Envix erbjuder kundanpassade utbildningar inom riskbedömning av mark, vatten och avfall.

Kontakta Daniel för mer information.

Daniel Ragnvaldsson