Behandling av sulfidberg

Vi behandlar sulfidberg så att det kan återanvändas i anläggningsändamål. Vi utför även in-situ behandling på utlagda bergmassor och upplag.

 

Exempel på sulfidoxidations
relaterade problemområden

 

 

Kontakta Jerker för rådgivning och mer om behandling av sulfidberg

Jerker Persson