Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb

 

Chem-OX

 

  • Envix har tagit fram en ny avancerad kemisk oxidationsteknik för rening av persistenta organiska ämnen t.ex. läkemedel, hygien- och kosmetiska produkter, petroleumämnen, PAHer, PFOS och klorerade lösningsmedel m.m.