Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb

Efterbehandling av förorenade områden

Envix erbjuder helhetslösningar erbjuds inom såväl aktiva gruvor som nedlagda före detta gruvområden, då främst inom mark, sediment och vatten.

Föroreningar Gruvindustrin

Föroreningar i mark och vatten

Genom vår breda kompetens och miljöexpertis samt tekniska specialister kan vi erbjuda optimerade och miljövänliga lösningar mot föroreningar i mark och vatten. Våra efterbehandlingsåtgärder designas alltid beroende på de platsspecifika förutsättningarna.

Kostnadseffektiva miljötekniska lösningar kan inkludera allt från tidiga förstudier, projekteringar till aktiva åtgärder och uppföljning.

Kundanpassade systemlösningar 

Vid efterbehandling av förorenade områden kan Envix hjälpa till med allt från myndighetskontakt och det praktiska omställningsarbetet till behandling för att nå en kostnadseffektiv helhetslösning för problemägaren.

Envix erbjuder kundanpassade systemlösningar beroende på platsspecifika förutsättningar inom aktuellt område för att hantera förorenad jord, sediment och vatten.

 

Kontakta Malin för rådgivning och mer om efterbehandling av förorenade områden.

Malin Holmberg