Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb

 

Efterbehandling av förorenade områden

- Lösningar för gruvindustri

Envix erbjuder helhetslösningar inom miljöåtgärder och efterbehandling av gruvområden.

 

Föroreningar Gruvindustrin

 

Helhetslösningar erbjuds inom såväl aktiva gruvor som nedlagd f.d. gruvområden, då främst inom mark, sediment och vatten. Via vår breda kompetens och miljö expertis samt tekniska specialister erbjuds optimerade miljövänliga lösningar. Efterbehandlingsåtgärder designas alltid beroende på de platsspecifika förutsättningarna.

Kostnadseffektiva miljötekniska lösningar kan inkludera allt ifrån tidiga förstudier, projekteringar till aktiva åtgärder och uppföljning.

 

Föroreningar i mark och vatten

 

 

Vid efterbehandling av förorenade områden kan Envix hjälpa till med allt från myndighetskontakt och det praktiska omställningsarbetet till behandling för att nå en kostnadseffektiv helhetslösning för problemägaren.

Envix erbjuder kundanpassade systemlösningar beroende på platsspecifika förutsättningar inom aktuellt område för att hantera förorenad jord, sediment och vatten.

 

 

Kontakta Malin för rådgivning och mer om efterbehandling av förorenade områden.

Malin Holmberg