Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb

Anläggningar för behandling av sulfidförande berg och jord i Stockholm

Envix är specialiserade på sulfidförande berg och jord och har cirka 15 års erfarenhet i branschen. I Albyberg i Haninge kommun samt Stäket i Järfälla kommun driver Envix anläggningar för behandling av sulfidförande bergkrossmassor och jord i återvinningsändamål. Envix arbete är en del av den gröna omställningen med syftet att minska deponering av naturens resurser och att uppnå End of Waste, när avfall upphör att vara avfall och istället blir en resurs.

Behandling av sulfidjord/sura sulfatjordar

Behandling av sulfidförande berg

 

Kontakta oss för rådgivning och mer om behandling av sulfidberg

Henrik Ljungqvist

Hitta till våra anläggningar

Stäket, Järfälla

Albyberg, Haninge