Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb

Anläggningar för behandling av sulfidförande berg i Stockholm

Envix är specialiserade på sulfidförande berg och har cirka 15 års erfarenhet i branschen. I Albyberg i Haninge kommun samt Stäket i Järfälla kommun driver Envix anläggningar för behandling av sulfidförande bergkrossmassor i återvinningsändamål. Envix arbete är en del av den gröna omställningen med syftet att minska deponering av naturens resurser och att uppnå End of Waste, när avfall upphör att vara avfall och istället blir en resurs.

 

Kontakta Jörgen för rådgivning och mer om behandling av sulfidberg

Jörgen Huss

Hitta till våra anläggningar

Stäket, Järfälla

Albyberg, Haninge