Nytt spännande uppdrag

Envix kommer erhåller bidrag för att i samverkan med Lycksele kommun och Strömsunds kommun bygga två stycken pilotanläggningar för rening av läkemedelsrester i avloppsvatten.

Pilotanläggningarna byggs i enlighet med vår utvecklade AOP tekniken, Electro-Peroxone, för rening av läkemedelsrester i avloppsvatten. Start av uppdragen kommer ske under augusti månad 2021 och pågå till senhösten 2022.