Föroreningar i mark och vatten

Vid efterbehandling av förorenade områden kan Envix hjälpa till med allt från myndighetskontakt och det praktiska omställningsarbetet till behandling för att nå en kostnadseffektiv helhetslösning för problem ägaren.

Envix erbjuder kundanpassade systemlösningar beroende på platsspecifika förutsättningar inom aktuellt område för att hantera förorenad jord, sediment och vatten.

Kontakt:
Sten Fernerud, VD
070-355 20 03
sten.fernerud(at)envix.se