• Välkommen till Envix

    Vi är experter inom tjänster för miljöteknik, jord, berg och vattenrening med kapacitet att framgångsrikt genomföra stora som små projekt, med både bredd och spets samlad under samma tak!

    Envix expert på miljöteknik

Envix lanserar nya tjänster

  • Behandling av sulfidjord och sulfidberg.
  • Envix har utvecklat en världsunik avancerad oxidationsteknik för rening av läkemedel, PFOS, etc. och regenerering av aktivt kol.
  • En ny borrigg, Geoprobe 7822 DT och utrustning för in-situ analyser, möjliggör nya borrtjänster för provtagning av jord, berg och grundvatten.

Vi löser era problem

Vill ni veta vad en eventuell miljöskuld eller miljöproblem på er fastighet kostar att lösa? Hanterar ert företag miljöfarliga ämnen och det finns ett behov att bedöma kemikalierisker? Behöver ni hjälp med rening eller sanering av mark och vatten? Behöver ni hjälp med myndighetskontakt och tillståndsgivning? Ställs det krav på petrografisk analys av ert bergmaterial?

Envix har gedigen erfarenhet av att hjälpa företag att hitta lösningar och åtgärda miljöproblem. Ofta är problemen komplexa och det krävs både expertkunskap och avancerad utrustning för att komma tillrätta med dem.

Vi kan hjälpa till i alla delar av processen, antingen med olika tjänster eller med ett helhetslösningar där vi analyserar problemet, tar fram en lösning och genomför de åtgärder som krävs.

Aktuellt på Envix

Nytt uppdrag vid bygge av ny bandyhall i Bollnäs

Envix erhåller nytt uppdrag med klassificering och miljökontroll vid miljöåtgärder i samband med byggnation av ny bandyhall i Bollnäs.

Vi erbjuder helhetslösningar inom

Vill du veta mer om våra helhetslösningar, kontakta

Sten Fernerud

Sten Fernerud

VD, Civilingenjör Väg och vatten

070-355 20 03
sten.fernerud(at)envix.se

Våra kontor