• Välkommen till Envix

    Vi är experter inom tjänster för miljöteknik, jord, berg och vattenrening med kapacitet att framgångsrikt genomföra stora som små projekt, med både bredd och spets samlad under samma tak!

Hur kan vi bäst hjälpa dig?

Vill ni veta vad en eventuell miljöskuld eller miljöproblem på er fastighet kostar att lösa? Hanterar ert företag miljöfarliga ämnen och det finns ett behov att bedöma kemikalierisker? Behöver ni hjälp med rening eller sanering av mark och vatten? Behöver ni hjälp med myndighetskontakt och tillståndsgivning? Ställs det krav på petrografisk analys av ert bergmaterial?

Envix har gedigen erfarenhet av att hjälpa företag att hitta lösningar och åtgärda miljöproblem. Ofta är problemen komplexa och det krävs både expertkunskap och avancerad utrustning för att komma tillrätta med dem.

Vi kan hjälpa till i alla delar av processen, antingen med olika tjänster eller med ett helhetslösningar där vi analyserar problemet, tar fram en lösning och genomför de åtgärder som krävs.

Aktuellt på Envix

Nytt uppdrag vid bygge av ny bandyhall i Bollnäs

Envix erhåller nytt uppdrag med klassificering och miljökontroll vid miljöåtgärder i samband med byggnation av ny bandyhall i Bollnäs.

Vi erbjuder helhetslösningar inom

Vill du veta mer om våra helhetslösningar, kontakta

Sten Fernerud

VD, Civilingenjör Väg och vatten

070-355 20 03
sten.fernerud(at)envix.se

Miljötjänster

Envix har ett brett utbud av tjänster inom miljöområdet. Vi utför bl a miljöinventeringar, miljötekniska undersökningar, spridningsmodellering, riskbedömning Environmental Due Diligence, och miljökonsekvensbeskrivningar, åtgärdsplaner och utför efterbehandlingsåtgärder.

Nu erbjuder vi även miljötjänster till fast månadskostnad.

Läs mer om våra olika typer miljötjänster:

Vill du veta mer om våra miljötjänster, kontakta

Kristin Stadling

Enhetsansvarig, miljö

070-526 52 14
kristin.stadling(at)envix.se

Jord och berg

Envix erbjuder allt från en enkel analys till kompletta koncept och avancerad problemlösning inom området för jord och berg.

Vill du veta mer om våra tjänster inom jord och berg, kontakta

Eva Johansson

Tekn. dr Berganläggningsteknik

070-524 42 64
eva.johansson(at)envix.se

Vatten

Envix hjälper ditt företag med det mesta inom rening av förorenat vatten.
Vi arbetar med rening av:

  • Lakvatten
  • Dagvatten
  • Förorenat vatten
  • Länsvatten

Envix hjälper även ditt företag med provtagningar, belastningsberäkningar och utredningar av recipientpåverkan.

Vill du veta mer om du vattenmiljö eller vattenrening, kontakta

Daniel Ragnvaldsson

Enhetsansvarig, vatten

073-843 67 76
daniel.ragnvaldsson(at)envix.se

Forskning och utbildning

Envix har en unik mix av forskare, praktiskt erfarna konsulter och entreprenörer. Kombinationen av kunduppdrag och vår aktiva satsning på forskning och utveckling gör att vi har möjlighet att ta fram tjänster och lösningar av världsklass.

Forskning

Envix består av personer som tillsammans har både spets och bredd inom miljöteknikområdet, däribland flera med forskningsbakgrund. Företagets mix av forskare, praktiskt erfarna konsulter och entreprenörer gör att vi gärna tar oss an komplicerade miljöproblem för att arbeta fram skräddarsydda helhetslösningar från ax till limpa. Kombinationen av kunduppdrag och vår aktiva satsning på forskning och utveckling gör att vi har möjlighet att ta fram tjänster och lösningar av världsklass.

Envix jobbar nära industrin i projekt där vi karakteriserar olika material, utför tester på tätskikt och optimerar vattenrening. Vi har specialister som kan karakterisera och riskbedöma jord, bergmaterial och avfallsprodukter. Envix har tillgång till eget laboratorium för jord, berg och miljö samt specialister som kan designa försöka och utföra önskade analyser. Vi är även delaktiga i forskning- och utvecklingsprojekt i samarbete med både Umeå Universitet och Örebro Universitet som utvecklar ny miljöteknik inom avfallshantering, förorenad mark och förorenat vatten.

För mer information, kontakta Daniel Ragnvaldsson, 073-843 67 76, daniel.ragnvaldsson(at)envix.se.

Utbildning

I samarbete med Yrkeshögskolan och Lapplands Lärcentra i Gällivare/Malmberget utbildar Envix Bergmaterialingenjörer, en yrkeshögskoleutbildning om 400 yh-poäng motsvarande två års heltidsstudier. Envix är också representerad och engagerad i utbildningens ledningsgrupp som i övrigt består av branschföreträdare och utbildningssamordnare.

Utbildningen är inriktad mot ballastproduktion och malmanrikning med goda möjligheter till anställning hos entreprenörs- och gruvföretag. Läs mer på:

http://www.lapplands.se/sv/-lapplands-larcentra/vara-utbildningar/Yh/bergmaterialingenjor/

Våra kontor