Geologi och bergmaterialteknologi

  • Prospektering och kvalitetssäkring av berg- och grustäkter
  • Kvalitets- och miljöbedömning av bergmaterial
  • Petrografiska analyser, borrkaxanalyser och analys av fri glimmer
  • Bestämning av kvartshalt och förekomst av t.ex. asbest- och sulfidmineral
  • Alkalikiselreaktion
  • Täktansökan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
  • Kundanpassade utbildningar

Eva Johansson

Eva Johansson

Affärsområdesansvarig berg, Tekn. dr Berganläggningsteknik

070-524 42 64

eva.johansson(at)envix.se