Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb
Under nästan ett år har Envix testat en ny teknik för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester i Strömsunds kommun.

Strömsund testar ny reningsmetod

Under nästan ett år har Envix testat en ny teknik för att rena avloppsvatten från läkemedelsrester i Strömsunds kommun. Resultaten visar att metoden i snitt avlägsnar 85 procent av läkemedlen.

Strömsunds kommun har under nästan ett år upplåtit en del av sitt reningsverk för att låta Envix testa en ny teknik som renar vattnet från läkemedelsrester. Genom en avancerad kemisk oxidationsprocess, utan tillsatta kemikalier, bryts läkemedlen ned istället för att följa med det utgående vattnet. Enbart elektricitet, luft och vatten används för att skapa rätt miljö för nedbrytningen vilket innebär att metoden är mycket miljövänlig. Resultaten visar att metoden i snitt avlägsnar 85 procent av läkemedlen. 

Läkemedel i vattnet påverkar både människors hälsa samt fiskar och andra vattenlevande djur. Reningsverken är inte byggda för att rena läkemedel vilket leder till att de traditionella reningsprocesserna enbart delvis avlägsnar läkemedel från vattnet. För att minska föroreningarna behövs därför ett kompletterande steg i processen. Med oxidationsprocessen ökar borttagningsgraden i hela systemet med upp till 65% för de läkemedel som är mest resistenta mot traditionella metoder, som ozonering. 

Problem med läkemedelsrester i vattnet är stort i hela världen och enbart i Strömsund släpps cirka ett kilo läkemedelsrester ut i vattnet per dygn. Troligtvis är utsläppen ännu större men alla läkemedel kan inte spåras med de mätmetoder som finns. Idag finns inte heller någon lagstiftning som reglerar hur mycket läkemedelsrester reningsverken får släppa ut. Det är således upp till varje kommun att besluta om dessa gränser vilket ytterligare visar på behovet av en ny reningsmetod.