Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb
Under hösten 2022 öppnar Envix två anläggningar för mottagning av sulfidförande berg i Stockholm. Anläggningarna i Albyberg och Stäket är de enda i sitt slag i Sverige.

Nya anläggningar för mottagning av sulfidförande berg i Stockholm

Under hösten 2022 öppnar Envix två anläggningar för mottagning av sulfidförande berg i Stockholm. Anläggningarna i Albyberg och Stäket är de enda i sitt slag i Sverige.

Hösten 2022 etablerade Envix en 5 000 kvadratmeter stor anläggning för mottagning av sulfidförande berg i Albyberg, Haninge samt en 20 000 kvadratmeter anläggning i Stäket, Järfälla kommun. Anläggningarna i Albyberg och Stäket är de enda i sitt slag i Sverige som behandlar och återvinner sulfidförande berg i syfte att uppnå cirkulär masshantering och End of Waste.

Sulfidförande berggrund återfinns i Mälardalen samt i Västerbottens kust- och inland. När berget sprängs, krossas och används i samband med exploatering kommer sulfider i materialet i kontakt med luft och/eller vatten att oxidera. Det kan i sin tur orsaka utlakning av surt vatten och tungmetaller vilket potentiellt kan medföra negativa miljö- och hälsoeffekter.

 

“Envix ligger ständigt i framkant på tekniklösningar.” - Jörgen Huss, Envix

Jörgen Huss är produktionschef för anläggningarna i Albyberg och Stäket och har arbetat i branschen sedan unga år. 1999 flyttade han från Sollefteå till Stockholm och arbetar nu tillsammans med fem andra medarbetare med att behandla sulfidförande berg. Han tycker att det känns spännande med den nya anläggningen i Stäket och menar att det inte finns någon övre gräns för hur mycket massor de kan recirkulera. Idag är också efterfrågan större då många entreprenader har problem med sulfidförande berg och medvetenheten kring dess miljöpåverkan blivit större.

“Tidigare har schaktmassorna setts som ett avfall men med vår metod blir det en resurs.”

Jörgen Huss, Envix

Kostnadsfrågan är också en anledning till att många efterfrågar Envix tjänster menar Jörgen då det är mer kostnadseffektivt att behandla och återvinna sulfidförande berg än att lägga på deponi. Att arbeta som produktionschef för Envix menar Jörgen känns fantastiskt eftersom han får vara en del i arbetet mot End of Waste genom cirkulär masshantering.

Kontakta Envix för mer information>>