Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb
Under hösten 2022 öppnar Envix två anläggningar för mottagning av sulfidförande berg i Stockholm. Anläggningarna i Albyberg och Stäket är de enda i sitt slag i Sverige.

Nya anläggningar för mottagning av sulfidförande berg i Stockholm

Under hösten 2022 öppnar Envix två anläggningar för mottagning av sulfidförande berg i Stockholm. Anläggningarna i Albyberg och Stäket är de enda i sitt slag i Sverige.

Hösten 2022 etablerade Envix en 5 000 kvadratmeter stor anläggning för mottagning av sulfidförande berg i Albyberg, Haninge samt en 20 000 kvadratmeter anläggning i Stäket, Järfälla kommun. Anläggningarna i Albyberg och Stäket är de enda i sitt slag i Sverige som behandlar och återvinner sulfidförande berg i syfte att uppnå cirkulär masshantering och End of Waste.

Sulfidförande berggrund återfinns i Mälardalen samt i Västerbottens kust- och inland. När berget sprängs, krossas och används i samband med exploatering kommer sulfider i materialet i kontakt med luft och/eller vatten och oxiderar. Det kan i sin tur orsaka utlakning av surt vatten och tungmetaller vilket potentiellt kan medföra negativa miljö- och hälsoeffekter.

På anläggningarna i Albyberg och Stäket arbetar idag fem medarbetare med att behandla sulfidförande berg. Den nya anläggningen i Stäket har inte någon övre gräns för hur mycket massor som kan recirkuleras. Efterfrågan har ökat med tiden då många entreprenader har problem med sulfidförande berg. Dessutom har medvetenheten kring dess miljöpåverkan blivit större.

Kostnadsfrågan är också en anledning till att många efterfrågar Envix tjänster då det är mer kostnadseffektivt att behandla och återvinna sulfidförande berg än att lägga på deponi. Tidigare har schaktmassorna setts som ett avfall men med Envix metod blir det istället en resurs.

Kontakta Envix för mer information>>