Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb
Pierre Olofsson har tillträtt som ny styrelseordförande för Envix. Envix är i ett expansivt skede och den nya ordföranden ser fram emot att få utarbeta strategier för att företaget ska kunna fortsätta växa.

Ny styrelseordförande för Envix

Pierre Olofsson har tillträtt som ny styrelseordförande för Envix. Envix är i ett expansivt skede och den nya ordföranden ser fram emot att få utarbeta strategier för att företaget ska kunna fortsätta växa.

Pierre Olofsson har arbetat på Skanska i 25 år med huvudansvar för verksamheten i både Sverige och de övriga nordiska länderna. För ett antal år sedan beslutade han att med sin långa erfarenhet från branschen istället hjälpa andra bolag. Idag har han flera olika styrelseuppdrag varav ett är som ny ordförande för Envix. Envix är inne i ett expansivt skede där de utvecklas från ett konsultbolag till ett entreprenadbolag vilket Pierre menar är samma utvecklingsarbete som han har erfarenhet från. 

“Jag har lång erfarenhet av bygg- och fastighetsutveckling och det känns jättekul att med min bakgrund kunna skapa värde i andra bolag.” 

För Pierre är det viktigt att få arbeta med värderingsstyrda företag som har ett långsiktigt hållbarhetsarbete och det var också det som lockade honom till Envix. I ett inledningsskede kommer han att ha en roll som arbetande styrelseordförande där hans ansvar blir att leda och stötta Envix i deras utveckling framåt. För att företaget ska kunna fortsätta att växa framgångsrikt kommer fokus ligga på att utarbeta nya strategier och affärsplaner. Pierre menar att hans erfarenhet av att driva verksamheter, planera för kommande projekt och uppföljning blir ett bra tillskott till Envix. 

Framför allt ser Pierre fram mot att få arbeta på ett innovativt miljöföretag med många kompetenta medarbetare och att det ska bli spännande att göra en resa framåt tillsammans med dem. 

“Som med alla växande företag är det viktigt att ha en färdplan framåt för att nå sitt mål och för Envix är hela affärsidén ett hållbart samhälle och End of Waste.”