Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb
Tihomir Stanchev har tidigare varit med under uppbyggnaden av Envix anläggningar i Albyberg och Stäket och nu blir han också deras nya platschef.

Ny platschef till anläggningarna i Stockholm

Tihomir Stanchev har tidigare varit med under uppbyggnaden av Envix anläggningar i Albyberg och Stäket och nu blir han också deras nya platschef.

När Envix startade upp verksamhet i Albyberg och Stäket var Tihomir Stanchev en av dem som var på plats under uppbyggnaden. Anläggningarna är de enda i sitt slag i Sverige som tar emot, behandlar och återvinner sulfidjord och -berg i syfte att uppnå cirkulär masshantering. Idag är Tihomir stolt över att vara platschef på de båda anläggningarna. 

Som platschef tar Tihomir emot alla kunder som kommer till anläggningarna, planerar och hanterar för deras massor och avgör hur de ska behandlas. Han ansvarar även för personalen på plats och för underhåll av maskiner. Det är både ett socialt och lärorikt arbete, menar Tihomir och säger att han har fått fördjupade kunskaper om cirkulär masshantering under sin tid på Envix. 

I takt med att medvetenheten om sulfidmassornas miljöpåverkan har blivit större har också efterfrågan på behandling och återvinning ökat, både från återkommande och nya kunder. Tihomir tycker därför att det känns bra att de idag kan ta emot kunder på två olika anläggningar i Stockholm. 

“Efterfrågan på våra tjänster är stor och den växer mer och mer.”
Tihomir Stanchev

Eftersom Envix omvandlar sulfidmassor från ett kostsamt avfall till en värdefull resurs är Tihomir övertygad om att företaget kommer att fortsätta växa. Han menar att cirkulär masshantering är en del av framtiden och att deras kunder litar på att Envix är en trygg och säker partner.