Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb
Ett gott samarbete mellan Envix och OK Västerbotten bidrar till ett gemensamt mål om hållbar utveckling.

Gott samarbete leder till hållbar utveckling

Ett gott samarbete mellan Envix och OK Västerbotten bidrar till ett gemensamt mål om hållbar utveckling.

OK Västerbotten är en ekonomisk förening som har 36 drivmedelsstationer runt om i länet. Sedan många år tillbaka har de högt ställda miljömål och arbetar aktivt med en omställning av verksamheten i riktning mot klimatneutralitet i egen drift till 2035 och i hela värdekedjan till 2040. Förutom att minska utsläppen av koldioxid och att sälja hållbara produkter har de också i sin strategi att bidra till en hållbar utveckling av samhället, ett mål som de delar med Envix. OK Västerbotten och Envix har därför sedan många år tillbaka ett framgångsrikt samarbete gällande bland annat marksanering och vattenrening.

2022 fick Envix i uppdrag att testa en ny innovativ vattenreningsmetod i en av OK Västerbottens biltvättanläggningar. I huvudprocessen bryts petroleumämnen ner och metaller avskiljs från tvättvattnet, enbart med hjälp av elektricitet, luft och vatten. Testet pågick under två månader och enligt OK Västerbottens ekonomichef Mikael Hansson såg de att Envix metod var mycket mer effektiv än den befintliga metoden där kemikalier används.

Utfallet från testet resulterade i ett fortsatt samarbete där Envix har fått i uppdrag att skräddarsy en processlösning med fokus på operativa kostnader och användarvänlighet. Enligt Mikael har de ett stort förtroende för Envix kompetens och menar att systemet kan utvecklas till att bli en ny standard för hela branschen vilket sannolikt även kan leda till att gränsvärdena för förorenat vatten kommer att sänkas.

“Vi har stort förtroende för Envix, deras kunskaper och professionalism.”
Mikael Hansson, ekonomichef OK Västerbotten

Samarbetet mellan OK Västerbotten och Envix har enligt Mikael fungerat mycket bra hittills. Han menar att deras gemensamma värderingar har gynnat samarbetet och hjälpt dem att fortsätta arbeta mot sina högt satta miljömål. Dessutom uppskattar OK Västerbotten att Envix ligger i framkant gällande teknikutveckling och att de fortsätter att dela med sig av nya idéer för att förbättra processerna.

För OK Västerbotten är Envix en pålitlig och kompetent samarbetspartner gällande föreningens miljöutmaningar och Mikael ser fram emot att utveckla deras samarbete vidare med nya projekt.

“Samarbetet har varit fantastiskt enkelt. Toppklass!”
Mikael Hansson, ekonomichef OK Västerbotten