Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb
Preliminära testresultat visar att Envix effektivt har lyckats avlägsna föroreningar i avloppsvattnet från OK Västerbottens biltvättsanläggningar.

Framgångsrikt samarbete för rening av biltvätt

Preliminära testresultat visar att Envix effektivt har lyckats avlägsna föroreningar i avloppsvattnet från OK Västerbottens biltvättsanläggningar.

Avloppsvattnet från biltvättsanläggningar innehåller både kadmium, zink, krom, nickel, bly, koppar, tensider, olja och bränslerester. Traditionellt renas vattnet med kemisk fällning och oljeavskiljare som behöver tömmas ett par gånger per år. Tidigare i år fick dock Envix möjlighet att testa sin banbrytande reningsprocess på en av OKQ8:s anläggningar för biltvätt i Umeå och tack vare OK Västerbottens expertis har reningsprocessen kunnat optimeras. 

Reningsprocessen sker utan några tillsatta kemikalier och kräver enbart elektricitet, luft och vatten, vilket gör den mycket miljövänlig. Målsättningen är att vattnet ska bli så pass rent att det går att återvinna och att reningsprocessen blir en ny branschstandard för bensinstationer. 

Under de senaste veckorna har preliminära testresultat visat att Envix reningsprocess effektivt har minskat föroreningarna i avloppsvattnet från biltvättsanläggningarna. Testerna på OKQ8:s anläggning för biltvätt i Umeå avslutas under början av 2023 och då kommer också slutresultaten att presenteras.

“Envix reningsmetod bygger på avancerad oxidation och förstudier har visat att processen effektivt bryter ner petroleumämnen och avskiljer metaller från tvättvattnet.”
Daniel Ragnvaldsson, Envix

Läs OK Västerbottens pressmeddelande om samarbetet.