Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb
I dagarna har Envix närvarat på seminarier om industrisatsningar i norr, brottslighet kopplat till avfallsbranschen, Sveriges problem med växande verksamhetsavfall och en avfallslagstiftning som försvårar ett cirkulärt arbete, Sveriges gröna omställningar en möjlighet till konkurrenskraft med mera.

Envix på Almedalsveckan

I dagarna har Envix närvarat på seminarier om industrisatsningar i norr, brottslighet kopplat till avfallsbranschen, Sveriges problem med växande verksamhetsavfall och en avfallslagstiftning som försvårar ett cirkulärt arbete, Sveriges gröna omställningar en möjlighet till konkurrenskraft med mera.

Våra sammantagna reflektioner från dagarna är att det krävs politiska beslut för att leda de gröna satsningarna i norr i mål, hårdare krav och uppföljning riktat mot avfallsbranschen för att komma åt oseriösa aktörer samt en ökad samverkan mellan företag, statliga och nationella myndigheter för att uppnå mål om återvinning och cirkulär ekonomi. Sist men inte minst finns ett stort behov av kompetensutveckling inom avfallsområdet, både för beslutande myndigheter och verksamhetsutövare i branschen.

Efter dessa givande dagar känner vi oss än mer taggade på att fortsätta vårt arbete mot en cirkulär omställning av materialflöden i samhället. Att slösa med naturens ändliga resurser måste få ett slut när teknik för återvinning finns tillgänglig. Genom Envix satsningar på innovation och tekniska lösningar för rening av vatten, återvinning av sulfidförande massor från bygg- och anläggningsbranschen samt restprodukter från industrin bidrar vi till framtidens miljöteknik och ett mer hållbart samhälle.

Envix önskar alla en trevlig sommar!