Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb
Envix genomför åtgärdsförberedande undersökningar vid Ulriksfors gamla sulfitfabrik under 2024. Undersökningarna ska ligga till grund för framtida efterbehandlingsåtgärder med planerad start 2025.

Envix leder nya undersökningar vid Ulriksfors gamla sulfitfabrik

Envix har fått uppdraget att genomföra åtgärdsförberedande undersökningar vid Ulriksfors före detta sulfitfabrik i Strömsunds kommun. Projektet kommer att pågå under hela 2024 och resultaten kommer att ligga till grund för kommande efterbehandlingsåtgärder.

Envix, med projektledare Daniel Ragnvaldsson och vice projektledare Kristin Stadling, har anlitats för att genomföra åtgärdsförberedande undersökningar vid Ulriksfors gamla sulfitfabrik i Strömsunds kommun. Uppdraget, som sträcker sig över hela 2024, innebär att samla in kompletterande data för att kunna bestämma volymer och beräkna kostnader för framtida efterbehandlingsåtgärder, vilka planeras att påbörjas tidigast 2025.

Detta uppdrag bygger vidare på tidigare arbete som Envix har utfört vid samma objekt. Mellan 2017 och 2018 genomfördes en förstudie (MIFO II) och mellan 2020 och 2022 utfördes en huvudstudie. Dessa tidigare studier har lagt grunden för de åtgärder som nu planeras och understryker Envix expertis och engagemang i att förbättra miljön vid gamla industriområden.