Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb
Den nya anläggningen har dubbla tvillingdosersystem för tillsats av reningskemikalier. Det möjliggör flexibel hantering av varierande flöden och renar effektivt en mängd föroreningar från Dåva godsbangård.

Ny reningsanläggning till Dåva godsbangård

Den nybyggda anläggningen är utrustad med dubbla tvillingdosersystem för tillsats av reningskemikalier, vilket möjliggör en flexibel och effektiv hantering av varierande flödesintervall. Denna innovativa design gör det möjligt för anläggningen att rena ett brett spektrum av förorenande ämnen som kan uppstå i samband med verksamheten på Dåva godsbangård.

Envix har under 2022-2023 på uppdrag av BIMAC byggt en ny reningsanläggning för rening av dagvatten för Dåva godsbangård. Anläggningen är nu överlämnad, godkänd och slutbesiktad under början av 2024.

Vi är stolta över detta projekt och ser fram emot att fortsätta vårt arbete med att utveckla och implementera miljövänliga lösningar som bidrar till en bättre och mer hållbar framtid för vårt samhälle.