Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb

Envix delaktig i Trafikverkets forskningsrapport avseende sulfidförande berg

Envix har tagit fram en forskningsrapport gällande utredning och behandling av sulfidförande berg.

Projektets mål var att på vetenskapliga grunder framställa, utvärdera och rekommendera praktiskt tillämpbara metoder för klassificering av bergmaterialens reaktivitet relaterad till innehåll av sulfidmineral. Projektet ska också föreslå metoder för behandling av bergmaterial där negativa miljöeffekter kan uppstå.

Läs hela rapporten här:

Utveckling av effektiva och relevanta metoder för bedömning av bergmaterial innehållande metallförande sulfidmineral (trafikverket.se)