Framtidens miljöteknik
Vi på Envix är experter inom tjänster för miljöteknik, jord, berg och vattenrening med kapacitet att framgångsrikt genomföra stora som små projekt, med både bredd och spets samlad under samma tak!

Envix lanserar nya tjänster

  • Behandling av sulfidjord och sulfidberg.
  • Envix har utvecklat en världsunik avancerad oxidationsteknik för rening av läkemedel, PFOS, etc. och regenerering av aktivt kol.
  • En ny borrigg, Geoprobe 7822 DT och utrustning för in-situ analyser, möjliggör nya borrtjänster för provtagning av jord, berg och grundvatten.
 

Vi löser era problem

Vill ni veta vad en eventuell miljöskuld eller miljöproblem på er fastighet kostar att lösa? Hanterar ert företag miljöfarliga ämnen och det finns ett behov att bedöma kemikalierisker? Behöver ni hjälp med rening eller sanering av mark och vatten? Behöver ni hjälp med myndighetskontakt och tillståndsgivning? Ställs det krav på petrografisk analys av ert bergmaterial?

Envix har gedigen erfarenhet av att hjälpa företag att hitta lösningar och åtgärda miljöproblem. Ofta är problemen komplexa och det krävs både expertkunskap och avancerad utrustning för att komma tillrätta med dem.

Vi kan hjälpa till i alla delar av processen, antingen med olika tjänster eller med ett helhetslösningar där vi analyserar problemet, tar fram en lösning och genomför de åtgärder som krävs.

 

Nyheter

Nytt uppdrag vid bygge av ny bandyhall i Bollnäs

Envix erhåller nytt uppdrag att hjälpa X Schakt AB med klassificering och miljökontroll vid miljöåtgärder i samband med byggnation av ny bandyhall i Bollnäs. Upparbetning kommer ske under våren och sommaren 2021.

Envix nyanställer inom Helhetsåtagande och entreprenadtjänster!

Envix hälsar Jerker Persson välkommen till oss. Jerker Persson kommer verka som entreprenadansvarig för våra uppdrag i Stockholm/Mälardalen och Södra Sverige.

Envix hjälper Fastighets AB Balder i Stockholm

Envix hjälper Fastighets AB Balder i Stockholm att utreda eventuell förekomst av sulfidförande berg inom ett exploateringsområde för bostäder vid Kungens kurva, Kv. Diametern 2 m.fl.

 

Vi erbjuder helhetslösningar inom

 

Deponiavställning

Vid efterbehandling av deponier och f.d. industriområden kan Envix hjälpa till med allt från tidiga skeden såsom myndighetskontakt och det praktiska omställningsarbetet.

Gruvindustri

Helhetslösningar erbjuds inom såväl aktiva gruvor som nedlagd f.d. gruvområden, då främst inom mark, sediment och vatten.

Barriärsystem

Förorenade markområden kräver ofta ett flertal delsteg och arbetsmoment för kartläggning av föroreningars utbredning och för en effektiv åtgärdslösning.

Miljöåtgärder

Envix erbjuder kundanpassade systemlösningar beroende på platsspecifika förutsättningar inom aktuellt område för att hantera förorenad jord, sediment och vatten.

Våra kontor

 

Envix Nord AB - Stockholm

Vargmötesvägen 15, 186 30 Vallentuna

Telefon: 073-843 67 76, 070-355 20 03

 

Envix Nord AB - Umeå

Kylgränd 4A, 906 20 Umeå

Telefon: 090-70 67 70