Om Envix

Envix Nord AB är ett miljöteknikföretag med bas i Umeå och Stockholm, men vi verkar över hela landet. Vi utgör en kombination mellan forskare, praktiskt erfarna konsulter och entreprenörer.

Vår affärsidé och verksamhet bidrar till att minska belastningen på miljön och att öka hushållningen med naturens resurser. Vi uppfattar att våra kunder har samma strävan, vilket gör vårt jobb både roligt och meningsfullt.

Nyheter

Nytt uppdrag vid bygge av ny bandyhall i Bollnäs

Envix erhåller nytt uppdrag med klassificering och miljökontroll vid miljöåtgärder i samband med byggnation av ny bandyhall i Bollnäs.

Envix hjälper Fastighets AB Balder i Stockholm

Envix hjälper Fastighets AB Balder i Stockholm att utreda eventuell förekomst av sulfidförande berg inom ett exploateringsområde för bostäder vid Kungens kurva, Kv. Diametern 2 m.fl.