Om Envix

Envix Nord AB är ett miljöteknikföretag med bas i Umeå och Stockholm, men vi verkar över hela landet. Vi utgör en kombination mellan forskare, praktiskt erfarna konsulter och entreprenörer.

Vår affärsidé och verksamhet bidrar till att minska belastningen på miljön och att öka hushållningen med naturens resurser. Vi uppfattar att våra kunder har samma strävan, vilket gör vårt jobb både roligt och meningsfullt.

Nyheter

Nytt spännande uppdrag

Envix kommer, i samverkan med Lycksele och Strömsunds kommun, bygga två stycken pilotanläggningar för rening av läkemedelsrester från avfallsvatten. Anläggningarna kommer att använda, den av Envix utvecklade AOP-tekniken, som på ett unikt sätt kan oskadliggöra farliga substanser.

Nytt uppdrag vid bygge av ny bandyhall i Bollnäs

Envix erhåller nytt uppdrag med klassificering och miljökontroll vid miljöåtgärder i samband med byggnation av ny bandyhall i Bollnäs.