Nyheter

Envix förstärker med två nya ingenjörer

Envix hälsar Anders Jönsson och Roland Bäckström välkomna! Anders kommer hjälpa till att utveckla Envix miljö och vattenrelaterade tjänster i Stockholm och Mälardalen och Roland kommer närmast jobba i vårt projekt inom sulfidjord i Röbäck.

Envix nyanställer

Envix nyanställer och hälsar Lovisa Åström välkommen till oss! Lovisa har en examen inom miljö och har tidigare arbetat Sigma. Hon börjar hos oss den 1 november och kommer att arbeta inom våra tjänster inom miljökonsultation.

Nytt uppdrag från Trafikverket

Envix ansvarar för och leder ett av Trafikverket finansierat tvåårigt forskningsprojekt med titel ”Utveckling av effektiva och relevanta metoder för bedömning av bergmaterial innehållande metallförande sulfidmineral”. Projektledare: Karel Miškovský och Eva Johansson

Envix utför uppdrag åt Umeå Energi

Abonnera på miljötjänster

Nu erbjuder Envix miljötjänster till fast månadskostnad. Kostnaden baseras på vilka tjänster som efterfrågas och hur mycket stöd ni behöver, allt för att det ska vara smidigt och enkelt för er.

Utbildning i miljölagstiftning

Utbildningen erbjuder grundläggande kunskaper inom miljölagstiftning och riktar sig till dig som arbetar med industri samt anläggning eller dig som vill få ökad kunskap inom miljölagstiftning.

Envix nyanställer

Vi hälsar Malin Holmberg välkommen till Envix och vårt team med miljökonsulter.

Vi fortsätter stärka vårt lag

Vi hälsar Kenneth Sjöström välkommen till Envix.

Envix nyanställer och stärker vårt team inom vatten och vattenrening

Den 1 december börjar Elin Wärja på Envix. Elin kommer närmast från en anställning på WSP där hon arbetat inom VA med inriktning mot miljö och hållbarhet. Vi vill hälsa Elin välkommen till oss!