Efterbehandling av förorenade områden

Lösningar för gruvindustri

Envix erbjuder helhetslösningar inom miljöåtgärder och efterbehandling av gruvområden.

Helhetslösningar erbjuds inom såväl aktiva gruvor som nedlagd f.d. gruvområden, då främst inom mark, sediment och vatten. Via vår breda kompetens och miljö expertis samt tekniska specialister erbjuds optimerade miljövänliga lösningar. Efterbehandlingsåtgärder designas alltid beroende på de platsspecifika förutsättningarna.

Kostnadseffektiva miljötekniska lösningar kan inkludera allt ifrån tidiga förstudier, projekteringar till aktiva åtgärder och uppföljning.

Föroreningar i mark och vatten

Vid efterbehandling av förorenade områden kan Envix hjälpa till med allt från myndighetskontakt och det praktiska omställningsarbetet till behandling för att nå en kostnadseffektiv helhetslösning för problem ägaren.

Envix erbjuder kundanpassade systemlösningar beroende på platsspecifika förutsättningar inom aktuellt område för att hantera förorenad jord, sediment och vatten.

Malin Holmberg

Malin Holmberg

Affärsområdesansvarig Miljö och Vatten, Fil kand. Miljö- och Hälsoskydd

073-827 51 21

malin.holmberg(at)envix.se