Behandling av sulfidjord

Vi har Sveriges första och enda återvinningsanläggning för sulfidjord.

Behandling av sulfidjord

För mer information kontakta Sten Fernerud.

Sten Fernerud

Sten Fernerud

VD, Civilingenjör väg och vatten

070-355 20 03

sten.fernerud(at)envix.se