Behandling av sulfidberg

Vi behandlar sulfidberg så att det kan återanvändas i anläggningsändamål. Vi utför även in-situ behandling på utlagda bergmassor och upplag.

Exempel på sulfidoxidationsrelaterade problemområden

Vad är det som händer?

Oxidation av sulfidberg

Jerker Persson

Jerker Persson

Entreprenadchef, Civilingenjör väg och vatten

073-843 01 30

jerker.persson(at)envix.se