Avancerad vattenrening

Vi är experter på avancerad vattenrening och tillhandahåller skräddarsydda lösningar oavsett om det handlar om kraftigt förorenat processvatten eller mindre förorenat dagvatten.

  • Mobila eller fasta/permanenta vattenreningsanläggningar
  • Förbehandlingssteg
  • Kemiska tillsatser för flockning/fällning med polymer och/eller pH – justering
  • Sedimentation och avskiljning
  • Poleringssteg t.ex. filtrering av föroreningar

Daniel Ragnvaldsson

Daniel Ragnvaldsson

Projektledare, Fil. dr Toxikologisk miljökemi

073-843 67 76

daniel.ragnvaldsson(at)envix.se