Återvinning av avfall

Användning av restprodukter

Samhället är under omställning mot ökad hållbarhet och resursnyttjande. Envix är erfaren samarbetspart vid bedömning av avfall och restprodukter gällande dess egenskaper och potentiella alternativa användningsområden och med riskanalys i grunden för säker användning och återvinning.

Geologiska och reaktiva barriärsystem

Förorenade markområden kräver ofta ett flertal delsteg och arbetsmoment för kartläggning av föroreningars utbredning och för en effektiv åtgärdslösning.

Vid större projekt som t ex sanering av stora gruvområden, kan upprättande av reaktiva barriärer vara en lämplig kostnadseffektiv åtgärd. Envix har praktisk erfarenhet och teknisk kunskap inom geologiska och reaktiva barriärsystem.

Sten Fernerud

Sten Fernerud

VD, Civilingenjör väg och vatten

070-355 20 03

sten.fernerud(at)envix.se