Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb

 

Geologiska och reaktiva barriärsystem

Förorenade markområden kräver ofta ett flertal delsteg och arbetsmoment för kartläggning av föroreningars utbredning och för en effektiv åtgärdslösning.

Vid större projekt som t ex sanering av stora gruvområden, kan upprättande av reaktiva barriärer vara en lämplig kostnadseffektiv åtgärd. Envix har praktisk erfarenhet och teknisk kunskap inom geologiska och reaktiva barriärsystem.

 

Kontakta Sten för rådgivning och mer om återvinning av avfall och barriärsystem

Sten Fernerud, VD