Våra anläggningar VÅRA TJÄNSTER Nyheter Kontakt Om Envix Nyheter Sök jobb

 

Föroreningar i mark och vatten

 

 

Vid efterbehandling av förorenade områden kan Envix hjälpa till med allt från myndighetskontakt och det praktiska omställningsarbetet till behandling för att nå en kostnadseffektiv helhetslösning för problemägaren.

Envix erbjuder kundanpassade systemlösningar beroende på platsspecifika förutsättningar inom aktuellt område för att hantera förorenad jord, sediment och vatten.

 

 

Kontakta Sten för rådgivning och mer om efterbehandling av förorenade områden.

Sten Fernerud, VD