Deponiavställning

Vid efterbehandling av deponier och f.d. industriområden kan Envix hjälpa till med allt från tidiga skeden såsom myndighetskontakt och det praktiska omställningsarbetet.

Envix kan tillsammans med problemägaren utföra kostnadseffektiva avställningsarbeten av deponiområden.

Envix har erfarenhet och teknisk kunskap inom avställning av deponier och lakvattensystem samt av bottenbarriärsystem för kommersiella IFA och FA-deponier.

 

 

Kontakta Sten för rådgivning och mer om deponiavställning

Sten Fernerud, VD