Envix har kring årsskiftet genomfört miljötekniska utredningar på två bensinstationer i Umeå med den nya borriggen Geoprobe 7822 DT. Syftet var att undersöka förekomsten av petroleumprodukter och huruvida föroreningarna har spridit sig i marken.

Nya borriggen hittar miljögifter i Umeå

Envix har kring årsskiftet genomfört miljötekniska utredningar på två bensinstationer i Umeå med den nya borriggen Geoprobe 7822 DT. Syftet var att undersöka förekomsten av petroleumprodukter och huruvida föroreningarna har spridit sig i marken.

Geoprobe är Envix senaste borrigg och är utformad för att utföra miljötekniska och geotekniska utredningar i trånga utrymmen och svår terräng. Då riggen är relativt liten och smidig kan den lätt manövreras på aktuell plats av ett fåtal personer utan att störa verksamheten i större utsträckning. Vanligtvis grävs eller skruvas materialet upp och då går lagerföljden på jordskikten förlorad. Med Geoprobe används i stället kärnborrning vilket innebär att rören trycks ned i marken och tar upp en jordkärna där lagerföljden på jordskikten är intakt. Enligt Peder Englund, bergsingenjör på Envix som ansvarar för arbetet, innebär det att de får en bättre uppfattning om föroreningarnas utbredning och volym.

 

“Arbetet med Geoprobe 7822 DT innebär att vi kan få upp intakta jordkärnor som vi sen kan analysera. Det är unikt jämfört med andra maskiner.”

/Peder Englund, bergsingenjör Envix

På bensinstationerna i Umeå togs både jord- och grundvattenprover och dessutom undersöktes vattnets riktning för att utreda föroreningarnas utbredning. Enligt Peder är det inte ovanligt att bensinstationer har en del föroreningar, särskilt de som har funnits länge. Föroreningarna kan många gånger ses direkt på jordkärnan men Envix skickar också materialet på analys för att få veta hur många ton mark som är förorenad och som eventuellt behöver saneras.  Den nya borriggen Geoprobe är tidseffektiv och hela arbetet tar inte mer än några timmar.