Vattenreningssystem

Envix tillhandahåller såväl permanenta som mobila anläggningar för rening av förorenat vatten.

Vi skräddarsyr lösningar för varje enskilt fall, oavsett om det handlar om kraftigt förorenat processvatten eller mindre förorenat dagvatten.

Kontakt:
Ola Fängmark
073-823 75 08
ola.fangmark(at)envix.se