Lakvatten

Envix hjälper till att utreda, projektera och installera bästa möjliga teknik för rening av lakvatten.

Vi är leverantörsoberoende och kan därför välja teknikkomponenter från samtliga aktörer på marknaden.

Envix hjälper dig även med recipientutredningar och riskutredningar. Vi gör kvalificerade bedömningar avseende toxicitet för mark- och vattenlevande organismer.

Kontakt:
Daniel Ragnvaldsson
073-843 67 76
daniel.ragnvaldsson(at)envix.se