Hydrogeologi och spridningsbedömning

Envix har lång kunskap och erfarenhet inom hydrogeologi och spridningsbedömning. Kunskapsområdet är centralt för att förstå grundvattnets egenskaper och rörelser i mark och berg. Förståelsen för hur grundvattnet uppträder och varierar i plan och djup är avgörande för att kunna göra uppskattning kring föroreningstransport inom och ut från ett förorenat område och är en essentiell del i riskbedömning och för att upprätta förslag till praktiskt genomförbara efterbehandlingsåtgärder. Vi tillämpar både geofysiska metoder (länk till faktablad) och fysisk provtagning för att erhålla kvalitet i underlag för spridningsbedömning. Avancerad spridningsmodellering utförs i Modflow för att bedöma omfattning av spridning på kort och på lång som en viktig komponent i miljö- och hälsoriskbedömning.

Kontakt:
Peder Englund
070-258 82 62
peder.englund(at)envix.se