Gruvindustri

Envix erbjuder helhetslösningar inom miljöåtgärder och efterbehandling av gruvområden.

Helhetslösningar erbjuds inom såväl aktiva gruvor som nedlagd f.d. gruvområden, då främst inom mark, sediment och vatten. Via vår breda kompetens och miljö expertis samt tekniska specialister erbjuds optimerade miljövänliga lösningar. Efterbehandlingsåtgärder designas alltid beroende på de platsspecifika förutsättningarna.

Kostnadseffektiva miljötekniska lösningar kan inkludera allt ifrån tidiga förstudier, projekteringar till aktiva åtgärder och uppföljning.

Kontakt:
Sten Fernerud, VD
070-355 20 03
sten.fernerud(at)envix.se