Geoteknik

  • Geotekniska utredningar
  • Stabilitetsberäkningar
  • Jordartsbedömning/-bestämning
  • Kornstorleksfördelning

Kontakt:
Sten Fernerud
070-355 20 03
sten.fernerud(at)envix.se