Geologiska och reaktiva barriärsystem

Förorenade markområden kräver ofta ett flertal delsteg och arbetsmoment för kartläggning av föroreningars utbredning och för en effektiv åtgärdslösning.

Vid större projekt som t ex sanering av stora gruvområden, kan upprättande av reaktiva barriärer vara en lämplig kostnadseffektiv åtgärd. Envix har praktisk erfarenhet och teknisk kunskap inom geologiska och reaktiva barriärsystem.

Kontakt:
Sten Fernerud, VD
070-355 20 03
sten.fernerud(at)envix.se