Förorenat länsvatten

Envix hjälper dig att ta fram den bästa lösningen för att rena förorenat länsvatten.

Vi kan tillhandahålla såväl permanenta som mobila anläggningar för behandling av förorenat länsvatten. Vi har anläggningar för:

  • Filtrering
  • pH-justering
  • Polymerdosering
  • Flockning/fällning

Vi utreder bästa möjliga teknik och skräddarsyr lösningar för varje enskilt fall.

Kontakt:
Ola Fängmark
0738-237508
ola.fangmark(at)envix.se