Expertstöd och rådgivning

Envix kan med sin samlade kompetens erbjuda expertrådgivning och beställarstöd i enskilda frågor inom våra verksamhetsfält. Exempel på områden där Envix utgör expertstöd är

  • Biotillgänglighet av metaller
  • Alternativa användningsområden av avfall och restprodukter
  • Uppskattning av miljöskulder på fastigheter
  • Avancerad geofysik
  • Skräddarsydda laktester för bedömning av miljö- och hälsorisker av jord, berg, avfall och restprodukter.

Kontakt:
Kristin Stadling
070-526 52 14
kristin.stadling(at)envix.se