Karakterisering och återvinning av avfall och restprodukter

Samhället är under omställning mot ökad hållbarhet och resursnyttjande. Envix är erfaren samarbetspart vid bedömning av avfall och restprodukter gällande dess egenskaper och potentiella alternativa användningsområden och med riskanalys i grunden för säker användning och återvinning.

Kontakt:
Daniel Ragnvaldsson
073-843 67 76
daniel.ragnvaldsson(at)envix.se

Kontakt:
Jonas Åström
076-769 21 43
jonas.astrom(at)envix.se