Karakterisering och återvinning av avfall och restprodukter

Samhället är under omställning mot ökad hållbarhet och resursnyttjande. Envix är erfaren samarbetspart vid bedömning av avfall och restprodukter gällande dess egenskaper och potentiella alternativa användningsområden och med riskanalys i grunden för säker användning och återvinning.

Kontakt:
Kristin Stadling
070-526 52 14
kristin.stadling(at)envix.se

Kontakt:
Jonas Åström
076-769 21 43
jonas.astrom(at)envix.se