Anmälningar, tillstånd och MKB

Envix har stor erfarenhet av att driva tillståndsprocesser och upprätta miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Vi tillämpar den senaste kunskapen och erbjuder största möjliga miljönytta till minsta möjliga kostnad.

Vår kunskap och erfarenhet omfattar de flesta typer av projekt: tillstånd inom vindkraft, täktverksamhet, industri samt för miljöfarlig verksamhet.

Vi erbjuder bl.a. följande tjänster:

  • Projektledning MKB
  • Samrådsprocess
  • Projektering och resurseffektivisering inom verksamhetsområdet
  • Naturvärdesinventering
  • Stöd gentemot myndighet
  • Upprätta fullständiga tillståndshandlingar

Vi jobbar över hela landet.

Kontakt:
Kristin Stadling
070-526 52 14
kristin.stadling(at)envix.se