Abonnemang – Miljötjänster

Räcker tiden inte till? Behöver ditt företag hjälp eller avlastning med de dagliga kvalitets-, miljö- eller arbetsmiljöfrågorna?

Vi har mer än 10 års erfarenhet från miljökonsultbranschen och har även erfarenhet av att jobba på kommunen som KMA-samordnare. Till ett fast månadspris (baserat på era behov) kan vi erbjuda hjälpa med:

 • Projektbemanning (KMA)
 • Egenkontroll och övrig dokumentation
 • Miljökontroll (provtagningar, utsläppsmätningar, utvärderingar)
 • Byggnadsarbetsmiljösamordning (BAS)
 • Lagefterlevnad
 • Inomhusmiljö (provtagning och utvärdering)
 • Energioptimering
 • Hållbar avfallshantering
 • Livscykelanalyser (LCA)
 • Hållbarhetsfrågor
 • Abonnemang 1
 • När ni har behov av enstaka tjänst månadsvis. Ni som kund tillhandahåller underlag som krävs för att utföra uppgiften.
 • 17 000 kr/mån
 • Abonnemang 2
 • När ni har behov av ett flertal tjänster månadsvis. Behov av undersökningar kan förekomma. Veckovisa avstämningar.
 • 38 000 kr/mån
 • Abonnemang 3
 • Löpande stöd, undersökningar, utredningar och sammanställningar. Veckovisa avstämningar och närvaro vid behov.
 • 72 000 kr/mån

Ovan angivna abonnemangstyper är exempel. Vi kan även skräddarsy abonnemanget efter de tjänster ni efterfrågar. Abonnemangen är löpande utan bindningstid.

Låter detta intressant? Hör av er till:

Kristin Stadling

kristin.stadling@envix.se
070-526 52 14