Om Envix

Envix Nord AB är ett svenskt familjeägt, konsult- och forskningsföretag med kontor i Umeå och Stockholm samt ett landsomfattande nätverk av framstående forskare.

Vi utgör en unik kombination mellan forskare, praktiskt erfarna konsulter och entreprenörer. Tillsammans har vi har god insikt i naturens komplexitet, marknadens villkor och myndigheternas krav. Det gör att vi kan föreslå och genomföra praktiska lösningar som ger största möjliga nytta till minsta möjliga kostnad.

Vår affärsidé och verksamhet bidrar till att minska belastningen på miljön och att öka hushållningen med naturens resurser. Vi uppfattar att våra kunder har samma strävan vilket gör vårt jobb både roligt och meningsfullt.

Nyheter

Nytt uppdrag för Skellefteå kommun

Envix ska på uppdrag av Skellefteå kommun genomföra miljötekniska markundersökningar i Skelleftehamn under sommaren och hösten 2018.

Envix deltar vid Sulfidjordseminarium i Skellefteå

Envix kommer att delta vid Sulfidjordsseminarium i Skellefteå den 23 maj för att presentera erfarenheter av storskalig kalkstabilisering av sulfidjord. Välkomna att komma och lyssna.

Utredning och miljöåtgärder vid Albybergsringen, Haninge

Envix hjälper sedan februari 2018 Haninge Kommun med miljöåtgärder i mark och vatten inom exploateringsområdet Albybergsringen.